The Lemons

The Lemons(Citrus Limon[L.] Burm. f ) พืชชนิดนี้กำเนิดในบริเวณตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยของอินเดีย ซึ่งเป็นเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกับ Citron ดังนั้น ในอาณาบริเวณดังกล่าวจึงปรากฏพบส้มหลายชนิดที่มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างส้มทั้งสองชนิดนี้เป็นจำนวนมาก Lemon ได้แพร่เข้าสู่พื้นที่ย่านทะเลเมดิเตอเรเนียนในราวศตวรรษที่ 2 หลัง Citron และได้เข้าสู่ทวีปอเมริกาโดย Columbus  ในการเดินทางครั้งที่ 2 เมื่อปี 1493 แหล่งผลิต Lemon นั้นส่วนใหญ่อยู่ในย่านเมดิเตอเรเนียนและในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะรัฐคาลิฟอร์เนียและอะริโซนา การใช้ประโยชน์ของพืชนี้ได้แก่ น้ำคั้น(Lemonade) เพคติน(Pectin) และน้ำมันจากผิวเปลือก(Rind Oil) สำหรับการผลิต Citric Acid ในปัจจุบันสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่ากันมากจึงเลิกไป ลักษณะของการเจริญเติบโตของกิ่งนั้นแสดงนิสัยของ Apical Domimce ค่อนข้างมาก ดังนั้นการตัดแต่งเพื่อลดอิทธิพลดังกล่าวใน Lemon จึงเป็นสิ่งจำเป็น พันธุ์ที่สำคัญพบมีอยู่ 2 พันธุ์ด้วยกันคือ Lisbon มีกำเนิดในโปรตุเกส

Lisbon lemon

พันธุ์ Eureka กำเนิดในคาลิฟอร์เนีย ทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตที่สูงมาก

Eureka lemon

นอกจากนี้ Femminello Sfusato ก็เป็นอีกพันธุ์ที่ปลูกมากในอิตาลี

Femminello Sfusato lemon

ส่วนพันธุ์ Villafranca,Femminello Ovale,Berna ก็มีปลูกกันบ้างพอสมควร

Villa franca

ในกลุ่ม Lemon ก็ยังมีบางส่วนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปจากปกติ ซึ่งพบมีลักษณะดังนี้
(1) Sweet Lemons มีรสหวานซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวตูนีเซีย ที่พบมีอยู่เพียงพันธ์เดียวคือ Dorshapo

Dorshapo

(2) Fruit Resembling the Lemon พืชกลุ่มนี้มีลักษณะของ Lemon ค่อนข้างเด่นชัด แต่มีอีกหลายลักษณะที่แตกต่างออกไปจากปกติ ได้แก่
(a) Alemow or Colo(Citrus macrophylla Wester)

ซึ่งคาดว่ามีลักษณะของส้มโออยู่ด้วย ใช้เป็นต้นตอในที่ที่มีเกลือและ boron สูง
(b) Karna (Kharna Katta) ( C. Karna Raf.) มีลักษณะของทั้ง rough lemon,sour orange และ citron ปนกันอยู่

ใช้เป็นต้นตอของส้มในอินเดียรองลงมาจาก rough lemon
(c) Meyer Lemon ใช้เป็นไม้ประดับและแทน Lemon ได้พบครั้งแรกใกล้กรุงปักกิ่งของจีน ส้มชนิดนี้ได้พบว่าเป็น carrier ของ tristeza virus โดยไม่มีการแสดงอาการให้เห็น

(d) Rough Lemon(Jamberi) (Citrus jambhiri Lush.) มีลักษณะของ Rangpur ปนอยู่ด้วย ใช้เป็นต้นตอของส้มหลายชนิดอย่างกว้างขวาง ทั้งในอินเดีย แอฟริการใต้ ออสเตรเลีย บราซิล อาร์เจนตินา และฟลอริดา มีความทนทานต่อ tristaza และ borrowing nematode

*ข้อมูลนี้เป็นบางส่วนจากเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาการส้ม : ทางเลือกปัจจุบันสู่อนาคต รุ่นที่ 2 7-11 ก.ค.2540 (โดยท่าน รศ.ดร.รวี เสรฐภักดีและคณะ)

Alemow or Colo

Karna Lemon

 Meyer Lemon

Rough Lemon